Κορινός, Κορινός - Βιομηχανική Περιοχή Συσκευαστήριο Picanto - Τυποποίηση Εξαγωγή Τροφίμων Κατερίνη ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΙΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ - GREEK CANNED GOODS EXPORT - CANNED GREEK VEGETABLES - CANNED GREEK OLIVES - GREEK READY MEALS

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 - 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 - 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 - 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 - 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 - 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 - 

ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 - 

GREEK CANNED GOODS EXPORT

 - 

CANNED GREEK VEGETABLES EXPORT

 - 

CANNED GREEK OLIVES EXPORT

 - 

GREEK READY MEALS EXPORT

Επικοινωνία με την Επιχείρηση

Τρόπος Επικοινωνίας
Υποβολή

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  ----
 • Τρίτη
  ----
 • Τετάρτη
  ----
 • Πέμπτη
  ----
 • Παρασκευή
  ----
 • Σάββατο
  ----
 • Κυριακή
  ----