Για περισσότερα από 10 χρονιά YACHTS DELIVERY CAPTAIN καινούρια στον ιδιοκτήτη 

Ανταλλαγές με τα ναυπηγία & PROJECT MANAGER για την πλευρά του ιδιοκτήτη κατά την διαδικασία της κατασκευής και οργάνωσης του επιμέρους εξοπλισμού.

Έρευνα αγοράς μετάχειρισμένων σκάφών σε ξένες χώρες (Τουρκία, Ιταλία, Γαλλία, Σλοβενία και άλλες) για τον ενδιαφερόμενο με έκθεση για το σκάφος (κατάσταση ,άξια, αναγκαίες αγορές και εξοπλισμός ώστε να παρέχει κάθε δυνατή υπηρεσία με ασφάλεια) επίβλεψη των εργασιών και παράδοση του στον ιδιοκτήτη στη χωρά του.

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΑΦΩΝ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΩΣ ΑΝΔΡΟΣ

 - 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΔΡΟΣ

 - 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΔΡΟΣ

 - 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΔΡΟΣ

 - 

ΠΡΟΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΔΡΟΣ

 - 

ΠΡΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΔΡΟΣ

 - 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΑΦΩΝ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΩΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

 - 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

 - 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

 - 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

 - 

ΠΡΟΑΓΟΡΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

 - 

ΠΡΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

 - 

MARINE CONSULTANT CYCLADES

 - 

LLOYDS SCS MARINE SURVEYOR CYCLADES

 - 

RYA/MCA YACHT MASTER COMMERCIAL CYCLADES

 - 

YACHT DELIVERY CYCLADES

 - 

MOTOR YACHTS CYCLADES

 - 

PROJECT MANAGMENT YACHTS CYCLADES

 - 

YACHT REFIT CYCLADES

 - 

REPAIR YACHTS CYCLADES

 - 

ALL TYPES OF BOATS SURVEYS CYCLADES

 - 

YACHT DELIVERY CHARTERING CYCLADES

 - 

AEGEAN YACHT SURVEYS CYCLADES

Επικοινωνία με την Επιχείρηση

Τρόπος Επικοινωνίας
Υποβολή

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  ----
 • Τρίτη
  ----
 • Τετάρτη
  ----
 • Πέμπτη
  ----
 • Παρασκευή
  ----
 • Σάββατο
  ----
 • Κυριακή
  ----