Τεχνικά Κατασκευαστικά
/customerDocs/defaultCatImages/constructions.png

Αφοί Παχτίτη ΙΚΕ - Χωματουργικά Έργα & Είδη Κέρκυρα

Κόκκινη, Κέρκυρα, Κέρκυρας

ΑΦΟΙ ΠΑΧΤΙΤΗ ΙΚΕ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ - ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΠΕΤΡΑ ΧΤΙΣΙΜΑΤΟΣ - ΒΡΑΧΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑ ΚΕΡΚΥΡΑ

 - 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΕΡΚΥΡΑ

 - 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΕΡΚΥΡΑ

 - 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ

 - 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑ

 - 

ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ ΚΕΡΚΥΡΑ

 - 

ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ

 - 

ΔΙΑΜΟΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

 - 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

 - 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

 - 

ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

 - 

ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΡΚΥΡΑ

 - 

ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΚΕΡΚΥΡΑ

 - 

ΠΕΤΡΑ ΧΤΙΣΙΜΑΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ

 - 

ΒΡΑΧΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ

 - 

ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  ----
 • Τρίτη
  ----
 • Τετάρτη
  ----
 • Πέμπτη
  ----
 • Παρασκευή
  ----
 • Σάββατο
  ----
 • Κυριακή
  ----