Η εταιρεία "ΑΦΟΙ Σιδέρη ΟΕ" εδρεύει στον Στράτο Αιτωλοακαρνανίας και αναλαμβάνει χωματουργικές εργασίες σε ολόκληρο το νομό. Κύριο μέλημα μας η ικανοποίηση των πελατών μας, πράγμα που επιτυγχάνουμε με άριστη και γρήγορη εργασία, στις καλύτερες δυνατές τιμές.

Υπηρεσίες:

 • Εκσκαφές
 • Εκβραχισμοί
 • Κατεδαφίσεις
 • Καθαρισμός οικοπέδων
 • Διαμόρφωση χώρων
 • Μεταφορά μπαζών
 • Μεταφορά υλικών

Χάρτης

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 - 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 - 

ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 - 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 - 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 - 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 - 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΠΑΖΩΝ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

 - 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Επικοινωνία με την Επιχείρηση

Τρόπος Επικοινωνίας
Υποβολή

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  ----
 • Τρίτη
  ----
 • Τετάρτη
  ----
 • Πέμπτη
  ----
 • Παρασκευή
  ----
 • Σάββατο
  ----
 • Κυριακή
  ----