Βλαχομήτρος - Τοπογραφικό Γραφείο Αγρονόμος Τοπογράφος Λάρισα

Βλαχομήτρος - Τοπογραφικό Γραφείο Αγρονόμος Τοπογράφος Λάρισα

Διογένους 3, Λάρισα, Λάρισας, 41222

2410253219, 6978246829

vlahomitros.gr

  • facebook
  • twitter
  • googleplus
  • linkedin
  • instagram
  • tripadvisor

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΙΑΣ

Hμέρα Ωράριο
Δευτέρα 09:00 - 17:00
Τρίτη 09:00 - 17:00
Τετάρτη 09:00 - 17:00
Πέμπτη 09:00 - 17:00
Παρασκευή 09:00 - 17:00
Σάββατο ΚΛΕΙΣΤΑ
Κυριακή ΚΛΕΙΣΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παρεχόμενες Υπηρεσίες ανά Κατηγορία

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος δικαιοπραξιών (αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά, διαθήκη/αποδοχή κληρονομιάς, σύσταση οριζόντιας/κάθετης ιδιοκτησίας)

Άδεια δόμησης/εργασιών μικρής κλίμακας

Άδεια κατεδάφισης

Άδεια γεώτρησης

Άδεια λειτουργίας

Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για συνένωση/κατάτμηση οικοπέδων – αγροτεμαχίων

Έλεγχος και χάραξη ορίων οικοπέδων και αγροτεμαχίων

Χάραξη εκσκαφών και θεμελιώσεων προς οικοδόμηση κτισμάτων

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ

Μελέτη – Σύνταξη πράξεων εφαρμογής

Μελέτη – Σύνταξη πράξεων αναλογισμού

Μελέτη – Σύνταξη τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ

Μελέτη – Σύνταξη κτηματολογικών πινάκων/διαγραμμάτων

Εγγραφή/Διόρθωση δικαιωμάτων επί ακινήτων στο Κτηματολόγιο

Αίτηση/Δήλωση χωρικής μεταβολής ακινήτων στο Κτηματολόγιο

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Μελέτη – Χάραξη έργων οδοποιίας

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Τακτοποίηση – νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών (υπαγωγή στο ν.4178/13)

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Χάραξη φωτοβολταϊκών συστημάτων

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Βεβαίωση νομιμότητας ακινήτου για δικαιοπραξίες

Βεβαίωση χώρων κύριας χρήσης

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑ

-

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΛΑΡΙΣΑ

-

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ

-

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΡΙΣΑ

-

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ

-

ΔΗΛΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ

-

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

-

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

-

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑ

-

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑ

-

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΛΑΡΙΣΑ

-

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑ

-

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑ

-

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ

-

ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ

-

ΑΔΕΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ

-

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ

-

ΧΑΡΑΞΗ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΛΑΡΙΣΑ

-

ΧΑΡΑΞΗ ΟΡΙΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑ

-

ΧΑΡΑΞΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑ

-

ΧΑΡΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ

-

ΧΑΡΑΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑ

-

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑ

-

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ