Ηλεκτρολόγοι και μηχανολόγοι στην Αριδαία Πέλλας, αναλαμβάνουν ηλεκτρολογικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δομημένη καλωδίωση, βιομηχανικούς αυτοματισμούς και πίνακες και αυτοματισμούς PLC. Επίσης, θεμελιακές γειώσεις, πίνακες αυτοματισμών, υποσταθμών, αντλιοστασίων, και ψυκτικών θαλάμων, καθώς και ηλεκτροκινητήρες. 

 

Χάρτης

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΛΛΑ

 - 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΛΛΑ

 - 

ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΛΛΑ

 - 

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΛΛΑ

 - 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΛΛΑ

 - 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ PLC ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΛΛΑ

 - 

ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΛΛΑ

 - 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΛΛΑ

 - 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΛΛΑ

 - 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΛΛΑ

 - 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΛΛΑ

 - 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΛΛΑ

 - 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΛΛΑ

Επικοινωνία με την Επιχείρηση

Τρόπος Επικοινωνίας
Υποβολή

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  ----
 • Τρίτη
  ----
 • Τετάρτη
  ----
 • Πέμπτη
  ----
 • Παρασκευή
  ----
 • Σάββατο
  ----
 • Κυριακή
  ----