Τεχνικά Κατασκευαστικά
/customerDocs/defaultCatImages/constructions.png

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Γιαλιζής - Πιστοποιητικά ΔΕΗ Κως

Ζηπάρι, Κως, Δωδεκανήσου

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Γιαλιζής στο Ζηπάρι στη Κω, αναλαμβάνει υπηρεσίες για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικά σχέδια, πιστοποιητικά ΔΕΗ. Επίσης, ανακαίνιση ηλεκτρολογικών, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, δομημένη καλωδίωση και εγκατάσταση φωτισμού. 

 

 

Χάρτης

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΖΗΠΑΡΙ ΚΩΣ

 - 

ΗΛΕΚΤΡΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΩΣ

 - 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΩΣ

 - 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ ΚΩΣ

 - 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΩΣ

 - 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΩΣ

 - 

ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΚΩΣ

 - 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΩΣ

Επικοινωνία με την Επιχείρηση

Τρόπος Επικοινωνίας
Υποβολή

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  ----
 • Τρίτη
  ----
 • Τετάρτη
  ----
 • Πέμπτη
  ----
 • Παρασκευή
  ----
 • Σάββατο
  ----
 • Κυριακή
  ----