Παροχή Υπηρεσιών
/customerDocs/defaultCatImages/services.png

ΕΛΣΤΑΡ ΑΕ - Διαχείριση & Αποτέφρωση Απορριμάτων Διαβατά

Όπισθεν ΕΚΟ, Διαβατά, Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΤΑ - ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ & ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΠΡΕΣΩΝ - ΕΛΣΤΑΡ ΑΕ

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΤΑ

 - 

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΤΑ

 - 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΤΑ

 - 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΤΑ

 - 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΙΑΒΑΤΑ

 - 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΑ

 - 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ ΔΙΑΒΑΤΑ

 - 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΠΡΕΣΩΝ ΔΙΑΒΑΤΑ

 - 

ΕΛΣΤΑΡ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  ----
 • Τρίτη
  ----
 • Τετάρτη
  ----
 • Πέμπτη
  ----
 • Παρασκευή
  ----
 • Σάββατο
  ----
 • Κυριακή
  ----