Η ΕΡΓΟΨΥΚΤΙΚΗ Κανδύλης Ανδρέας, διεκπεραιώνει κάθε ψυκτική εργασία όσο μεγάλη ή μικρή και αν είναι. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στη ΣΑΜΟ και την ΑΤΤΙΚΗ.

Το έμπειρο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό μας έχει τη δυνατότητα μετά τον έλεγχο του χώρου και τη μελέτη του να προτείνει λύσεις για την πλήρη κάλυψη των αναγκών στην οικονομικότερη τιμή και με το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Παντός τύπου εγκαταστάσεις, οικιακών, επαγγελματικών και βιομηχανικών μονάδων κλιματιστικών, ψύκτες, ψυκτικοί θάλαμοι κ.ά.

Παρέχει άμεσα ένα ολοκληρωμένο σύστημα επισκευής και συντήρησης για την καλή λειτουργία των μονάδων. Το συνεργείο είναι εφοδιασμένο με τον πιο πρόσφατο τεχνολογικό εξοπλισμό και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάθε είδους βλάβη ή ιδιαίτερη εγκατάσταση.

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΑΜΟΣ

 - 

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΑΜΟΣ

 - 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΣΑΜΟΣ

 - 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΑΜΟΣ

 - 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ ΣΑΜΟΣ

 - 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΣΑΜΟΣ

 - 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΑΜΟΣ

 - 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΑΜΟΣ

 - 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΑΜΟΣ

 - 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΕΟΝ ΣΑΜΟΣ

 - 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΑΜΟΣ

 - 

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΣΑΜΟΣ

 - 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΣΑΜΟΣ

 - 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΣΑΜΟΣ

 - 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΣΑΜΟΣ

 - 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΑΜΟΣ

 - 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗ

 - 

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗ

 - 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΑΤΤΙΚΗ

 - 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗ

 - 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ

 - 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗ

 - 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

 - 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗ

 - 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗ

 - 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΕΟΝ ΑΤΤΙΚΗ

 - 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

 - 

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗ

 - 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗ

 - 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗ

 - 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗ

 - 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗ

Επικοινωνία με την Επιχείρηση

Τρόπος Επικοινωνίας
Υποβολή

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  ----
 • Τρίτη
  ----
 • Τετάρτη
  ----
 • Πέμπτη
  ----
 • Παρασκευή
  ----
 • Σάββατο
  ----
 • Κυριακή
  ----