Κωνσταντίνος Γαβριηλίδης

20 χρόνια εμπειρίας και συνεχούς εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και στεγανοποίησης καθιστούν την εταιρία μας αξιόπιστο συνεργάτη και εγγυούνται την ποιότητα υπηρεσιών σε οποιαδήποτε κατασκευή.

Θερμοπρόσοψη

Το σύστημα εξωτερικής θερμο-πρόσοψης εφαρμόζεται στην εξωτερική πλευρά των κτιρίων σε νέες ή παλαιές κατοικίες. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες του κτιρίου από τους εξωτερικούς τοίχους και έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Στεγανοποίηση ταρατσών

Η στεγανοποίηση των είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για την αποφυγή παραπλεύρων προβλη-μάτων που μπορεί να δημιου-ργήσει η διείσδυση νερού.

Η στεγανοποίηση και η θερμο-μόνωση της ταράτσας είναι βασικά στοιχεία της καλής λειτουργίας του κτιρίου.

Υπηρεσίες:

 • Μονώσεις
 • Θερμομονώσεις
 • Θερμοπροσόψεις
 • Υδρομονώσεις
 • Στεγανοποιήσεις ταράτσας

Με έδρα τον Κάτω Άγιο Ιωάννη εξυπηρετούμε την Κατερίνη αλλά και τα γύρω χωριά όπως: Γανόχωρα, Νέα Χράνη, Νέα Τραπεζούντα, Κορινός, Σεβαστή κ.α.

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 - 

ΥΔΡΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 - 

ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 - 

ΗΧΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 - 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 - 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 - 

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

 - 

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΓΑΝΟΧΩΡΑ ΚΟΡΙΝΟΣ ΝΕΑ ΧΡΑΝΗ

 - 

ΥΔΡΟΜΟΝΩΣΗ ΓΑΝΟΧΩΡΑ ΚΟΡΙΝΟΣ ΝΕΑ ΧΡΑΝΗ

 - 

ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΓΑΝΟΧΩΡΑ ΚΟΡΙΝΟΣ ΝΕΑ ΧΡΑΝΗ

 - 

ΗΧΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΓΑΝΟΧΩΡΑ ΚΟΡΙΝΟΣ ΝΕΑ ΧΡΑΝΗ

 - 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΓΑΝΟΧΩΡΑ ΚΟΡΙΝΟΣ ΝΕΑ ΧΡΑΝΗ

 - 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΑΝΟΧΩΡΑ ΚΟΡΙΝΟΣ ΝΕΑ ΧΡΑΝΗ

 - 

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ΓΑΝΟΧΩΡΑ ΚΟΡΙΝΟΣ ΝΕΑ ΧΡΑΝΗ

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  ----
 • Τρίτη
  ----
 • Τετάρτη
  ----
 • Πέμπτη
  ----
 • Παρασκευή
  ----
 • Σάββατο
  ----
 • Κυριακή
  ----