Η Γεωτεχνοϋγειονομική Βορείου Ελλάδας αποτελεί μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη πρόταση αναλαμβάνοντας την διαδικασία έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (πρώην Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος), όπως επίσης και κτηνοτροφικών μονάδων. Επίσης, αναλαμβάνει την απεντόμωση - μυοκτονία - απολύμανση, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΦΕΤ.

Βρισκόμαστε Κωνσταντίνου Μπένη 49, Ξάνθη.

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΞΑΝΘΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

 - 

ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ ΞΑΝΘΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

 - 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΞΑΝΘΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

 - 

ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΑΝΘΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

 - 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗΣ ΟΙΚΟΕΝΤΟΜΩΝ ΞΑΝΘΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

 - 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΞΑΝΘΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

 - 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

 - 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΦΕΤ ΞΑΝΘΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

 - 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΞΑΝΘΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

 - 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΞΑΝΘΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

 - 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΞΑΝΘΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

 - 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΤΩΝ ΞΑΝΘΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

 - 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΥΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Επικοινωνία με την Επιχείρηση

Τρόπος Επικοινωνίας
Υποβολή

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  ----
 • Τρίτη
  ----
 • Τετάρτη
  ----
 • Πέμπτη
  ----
 • Παρασκευή
  ----
 • Σάββατο
  ----
 • Κυριακή
  ----