Παροχή Υπηρεσιών

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

10ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, Θέρμη, Θεσσαλονίκης, 57001

2310951128, 2310953807, 6977473735

ggs.gr

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΙΑΣ

Hμέρα Ωράριο
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι συνεργάτες της εταιρείας είναι κάτοχοι ακαδημαϊκών τίτλων διαφόρων βαθμίδων αλλά και των απαραίτητων επαγγελματικών αδειών. Είναι γλωσσομαθείς και διαθέτουν  κουλτούρα. Διαθέτουν εμπειρία και παρακολουθούν συνεχώς τις εξελίξεις σχετικά με τις αλλαγές στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Διακρίνονται για την επαγγελματική τους δεοντολογία, την αξιόπιστη παρουσία τους αλλά κυρίως για την αποτελεσματικότητα τους.

Εργαζόμαστε με μέθοδο, εγκυρότητα, εχεμύθεια και αποτελεσματικότητα μόνο εφόσον ακούσουμε προσεκτικά τον πελάτη μας και αφού καθιερώσουμε από κοινού μαζί του την προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε. Με αυτόν τον τρόπο η επιτυχία είναι εξασφαλισμένη.

Το όραμα μας είναι να παρέχουμε αξιόπιστες και αποτελεσματικές λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες τόσο στην Ελλάδα όσο και επιλεγμένα στο εξωτερικό, σε νομικά και φυσικά πρόσωπα, είτε μεμονωμένα είτε ενταγμένες σε ευρύτερα και πολύπλοκα σχήματα και δομές της επιχειρηματικότητας.

Παρακολουθούμε στενά τις τελευταίες εξελίξεις στην ελληνική φορολογία και νομολογία, στην λογιστική των ΕΛΠ και ΔΛΠ/ΔΠΧΑ και την διοίκηση των επιχειρήσεων με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή τους στις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας.


Στόχοι του γραφείου

Ανάπτυξη περισσότερων πρωτοποριακών εργαλείων για την υποστήριξη των υπηρεσιών μας γενικά.

Ανάπτυξη των υπηρεσιών μας σε πιο σύνθετα έργα είτε εξ’ ολοκλήρου είτε ως μέρος μίας ή περισσοτέρων ομάδας εργασίας, ανάλογα με το μέγεθος και την απαιτούμενη τεχνογνωσία του κάθε έργου, όπως σε σχέδια αναδιάρθρωσης, επιχειρηματικά σχέδια,  εξαγορές και συγχωνεύσεις, αποτιμήσεις με αναφορά σε όλο το εύρος της επιχειρηματικότητας όπως ενδεικτικά π.χ. εταιρείες, κλάδοι ή τμήματα εταιρειών, κλπ.

Ενσωμάτωση νέων συνεργατών με επιλεγμένες εξειδικεύσεις

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

-

ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

-

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

-

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

-

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

-

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

-

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ