ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ - ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑ

 - 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑ

 - 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΤΡΑ

 - 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΑΤΡΑ

 - 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ

 - 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ

 - 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ

 - 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΑΤΡΑ

Επικοινωνία με την Επιχείρηση

Τρόπος Επικοινωνίας
Υποβολή
Κλειστό

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  10:00 - 13:00, 15:30 - 20:30
 • Τρίτη
  10:00 - 13:00, 15:30 - 20:30
 • Τετάρτη
  10:00 - 13:00, 03:30 - 20:30
 • Πέμπτη
  10:00 - 13:00, 03:30 - 20:30
 • Παρασκευή
  10:00 - 13:00, 03:30 - 20:30
 • Σάββατο
  ----
 • Κυριακή
  ----