Εκπαίδευση

ΙΕΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Αγαμέμνονος 17, Γλυφάδα, Αττικής, 16674

2109643255, 2109643720, 2109643434

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΙΑΣ

Hμέρα Ωράριο
Δευτέρα 14:00 21:00
Τρίτη 14:00 21:00
Τετάρτη 14:00 21:00
Πέμπτη 14:00 21:00
Παρασκευή 14:00 21:00
Σάββατο
Κυριακή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα Ινστιτούτα Επαγελματικής Κατάρτισης (I.E.K) Δημόσια και Ιδιωτικά, εποπτεύονται απο την Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γένιας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Στόχος τους είναι να παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση, να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων. Παράλληλα, στους καταρτιζόμενους παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης διαφόρων δεξιοτήτων, σχετικών με τις αποκτηθείσες γνώσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η επαγγελματική ένταξή τους στην κοινωνία εξασφαλίζοντας συγχρόνως την ομαλή και εύρυθμη προσαρμογή τους στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Για τις διάφορες ειδικότητες των ΙΕΚ, δεκτοί γίνονται απόφοιτοι Λυκείου.

Το διδακτικό έτος στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) άρχεται την 1η Οκτωβρίου και μετατίθεται, σε περίπτωση Σαββάτου ή Κυριακής, την αμέσως επόμενη Δευτέρα, και λήγει την 30η Ιουνίου εκάστου έτους και περιλαμβάνει δύο εξάμηνα φοίτησης έκαστο το ανώτερο 300 ωρών κατάρτισης. Οι εγγραφές, οι ανανεώσεις εγγραφών και οι κατατάξεις στους ανωτέρω φορείς πραγματοποιούνται ανάλογα την περίπτωση από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργασιακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Η φοίτηση δύναται να άρχεται κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο και απευθύνεται, σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας τυπικής και μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή και αποφοίτους ανωτέρων από αυτή βαθμίδας ή και απόφοιτους ΣΕΚ. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα μετά το δεύτερο εξάμηνο φοίτησης.

Η κατάρτιση στο ΙΕΚ Γλυφάδας διεξάγεται καθημερινά απογευματινές ώρες

Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν -υποχρεωτικά- θεωρητικά, εργαστηριακά και μεικτά μαθήματα. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζόμενων γίνεται τόσο με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διεξαγωγή τελικών εξετάσεων, στο τέλος του εξαμήνου. Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα ΙΕΚ, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, επιπέδου 5.

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ι

-

Ε

-

Κ

-

-

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ