ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ  - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΕΡΓΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

 - 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

 - 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

 - 

ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

 - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

 - 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

 - 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

 - 

ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

 - 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Επικοινωνία με την Επιχείρηση

Τρόπος Επικοινωνίας
Υποβολή

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  ----
 • Τρίτη
  ----
 • Τετάρτη
  ----
 • Πέμπτη
  ----
 • Παρασκευή
  ----
 • Σάββατο
  ----
 • Κυριακή
  ----