Κέντρο ανάπτυξης λειτουργικών δεξιοτήτων παιδιού Motivication στο Νέο Ηράκλειο Αττικής.

Η φιλοσοφία μας

Στόχος κάθε είδους θεραπευτικής παρέμβασης είναι να προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες του ώστε να μπορεί να είναι λειτουργικός στο περιβάλλον που ο ίδιος και η οικογένεια του επιλέγουν να ζουν. Βασιζόμενοι στο παραπάνω, η φιλοσοφία μας αναφορικά με την θεραπευτική παρέμβαση στα παιδιά με κινητικές και νευροαναπτυξιακές δυσκολίες είναι να μπορέσουμε να προσφέρουμε σε κάθε παιδί και στην οικογένειά του όλα τα απαραίτητα ερεθίσματα και εφόδια ώστε αφενός να ξεπεράσει τις δυσκολίες του, στο μέγιστο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, και αφετέρου να καταφέρει να είναι ανεξάρτητο στην καθημερινότητα του.

Ειδικότητες & Υπηρεσίες

Στόχος κάθε είδους θεραπευτικής παρέμβασης είναι να προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες του ώστε να μπορεί να είναι λειτουργικός στο περιβάλλον που ο ίδιος και η οικογένεια του επιλέγουν να ζουν.

 • Φυσικοθεραπεία παιδιού
 • Εργοθεραπεία
 • Λογοθεραπεία
 • Ειδική διαπαιδαγώγηση
 • Συμβουλευτική γονέων
 • Πρώιμη παρέμβαση

Χάρτης

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 - 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 - 

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 - 

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 - 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 - 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 - 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 - 

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 - 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 - 

ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Επικοινωνία με την Επιχείρηση

Τρόπος Επικοινωνίας
Υποβολή
Ανοιχτό

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  10:00 - 21:00
 • Τρίτη
  10:00 - 21:00
 • Τετάρτη
  10:00 - 21:00
 • Πέμπτη
  10:00 - 21:00
 • Παρασκευή
  10:00 - 21:00
 • Σάββατο
  ----
 • Κυριακή
  ----