Το δικηγορικό γραφείο «Κώστας Κοσμάτος & Συνεργάτες» λειτουργεί από το 1993. Σε συνέχεια του γραφείου αυτού, το 2010, ιδρύθηκε η εταιρία «ΚΟΣΜΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με μέλη τους δικηγόρους Θεσσαλονίκης Κώστα Κοσμάτο και Μαρία Καραγιάννη. Το 2015 η επωνυμία της εταιρίας τροποποιήθηκε σε «ΚΟΣΜΑΤΟΣ - ΛΑΜΠΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με την είσοδο του νέου εταίρου της Χρήστου Λαμπάκη, δικηγόρου Θεσσαλονίκης.

Η εταιρία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες -κατά κύριο λόγο- στο σύνολο του γνωστικού αντικειμένου του ποινικού δικαίου σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας, σε όλη την Ελλάδα.. Ιδιαίτερη εξειδίκευση παρέχεται στο πεδίο της Αναιρετικής Διαδικασίας ενώπιον των Ποινικών Τμημάτων και της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, καθώς ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επίσης καλύπτονται επιλεγμένες θεματικές στο πεδίο του αστικού και εμπορικού δικαίου.

 


ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Υπεράσπιση υποθέσεων σε όλα τα αντικείμενα του ποινικού δικαίου σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας σε όλη την Ελλάδα

 

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ιδιαίτερη εξειδίκευση και εμπειρία στην Αναιρετική Διαδικασία ενώπιον των Ποινικών Τμημάτων και της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Η εταιρία χειρίζεται νομικές υποθέσεις στο πεδίο της διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με άσκηση και υποστήριξη Προσφυγών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

ΑΣΤΙΚΟ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο ασχολείται και με υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου και συνεργάζεται με ειδικευμένα σε κάθε αντικείμενο δικηγορικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 - 

ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 - 

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ

 - 

ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 - 

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 - 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 - 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ–ΑΝΑΚΡΙΣΗ

 - 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Επικοινωνία με την Επιχείρηση

Τρόπος Επικοινωνίας
Υποβολή
Κλειστό

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  09:00 - 17:00
 • Τρίτη
  09:00 - 17:00
 • Τετάρτη
  09:00 - 17:00
 • Πέμπτη
  09:00 - 17:00
 • Παρασκευή
  09:00 - 17:00
 • Σάββατο
  ----
 • Κυριακή
  ----