Πιστοποιημένος ως Υπηρεσία μιας Στάσης για την Ίδρυση Κεφαλαιουχικών Εταιριών ( ΑΕ και ΕΠΕ ).

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

 - 

ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

 - 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

 - 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑ

 - 

ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑ

 - 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

 - 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

 - 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

 - 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΗΜΑΘΙΑ

 - 

ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑ

 - 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑ

 - 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΗΜΑΘΙΑ

 - 

ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΗΜΑΘΙΑ

 - 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑ

 - 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΗΜΑΘΙΑ

 - 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑ

Επικοινωνία με την Επιχείρηση

Τρόπος Επικοινωνίας
Υποβολή

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  ----
 • Τρίτη
  ----
 • Τετάρτη
  ----
 • Πέμπτη
  ----
 • Παρασκευή
  ----
 • Σάββατο
  ----
 • Κυριακή
  ----