Τεχνικά - Κατασκευαστικά

ΜΠΑΡΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Βρυζάκη 16, Πάτρα, Ελλάδα, Πάτρα, Αχαΐας, 26334

2610312904

 • facebook
 • twitter
 • googleplus
 • linkedin
 • instagram
 • tripadvisor

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΙΑΣ

Hμέρα Ωράριο
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η επιχείρηση Μπάρλος γεωτρήσεις νερού υφίσταται και δραστηριοποιείται από το 1977 στην δυτική Ελλάδα. Σήμερα η επιχείρηση επανδρωμένη με υδροστατικά γεωτρύπανα πολλαπλών δυνατοτήτων και υψηλών επιδόσεων για όλα τα εδάφη. Διαθέτει συρόμενο αεροσυμπιεστή για την

 • κοπή σκληρών πετρωμάτων (αερόσφυρα)
 • για την εξακρίβωση της παροχής νερού (air-lift) πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες για την αποπεράτωση της ανόρυξης - εξόδων της γεώτρησης
 • για τον καθαρισμό (ξεμπάζωμα), απόφραξη ορυκτώμενων φίλτρων της σωλήνωσης καθώς επίσης και εκβάθυνση παλαιών γεωτρήσεων.

Η επιχείρηση διαθέτει επίσης συρόμενο κινητήρα για μετάδοση κίνησης σε αντλία επιφάνειας (πομώνα) για την εξακρίβωση της παροχής νερού και τον καθαρισμό (διαύγεια) από άμμους, λάσπες, μπετονίτες κ.λπ. σε εδάφη που γεωλογικά χαρακτηρίζονται γεωλογικά προσχωσιγενή, σαθρά ή αργιλομαργαϊκα.

Γεωτρήσεις:

 • Ερευνητικές
 • Τηλεσκοπικές
 • Γεωθερμικές
 • Αρδευτικές
 • Υδρευτικές
 • Βιομηχανικές
 • Πασσαλώσεων

Όλα τα προαναφερθέντα μας δίνουν την δυνατότητα να είμαστε ασυναγώνιστοι στην ποιότητα των εργασιών, στο χρόνο παράδοσης και στις τιμές μας, οι οποίες είναι απόλυτα εξοικειωμένες με την οικονομική κρίση μου μαστίζει τα τελευταία χρόνια τη χωρά μας.

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΠΑΤΡΑ

-

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ ΠΑΤΡΑ