Υπηρεσίες:

 • Ηλεκτρο/μηχανολογικές Μελέτες
 • Άδειες: Ίδρυσης – Λειτουργίας
 • Μεταλλικές Κατασκευές Κατοικίες – Βιομηχανικά - Ανακαινίσεις.
 • Πιστοποιητικά πυρασφάλειας
 • Ενεργειακά πιστοποιητικά κτιρίων - λεβήτων - κλιματιστικών.
 • Επίβλεψη μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Τεχνικός ασφαλείας.

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑ

 - 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

 - 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

 - 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

 - 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

 - 

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

 - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΙΤΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ

 - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ

Επικοινωνία με την Επιχείρηση

Τρόπος Επικοινωνίας
Υποβολή

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  09:00 - 17:00
 • Τρίτη
  09:00 - 17:00
 • Τετάρτη
  09:00 - 17:00
 • Πέμπτη
  09:00 - 17:00
 • Παρασκευή
  09:00 - 17:00
 • Σάββατο
  ----
 • Κυριακή
  ----