• Διπλώματα όλων των κατηγοριών (ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β1, Β, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE)
 • Επεκτάσεις
 • Ανανεώσεις Διπλωμάτων
 • Ανανεώσεις Π.Ε.Ι
 • Έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου
 • Κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο)

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ ΦΑΡΣΑΛΑ

 - 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΑ

 - 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΑ

 - 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΑ

 - 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΑ

 - 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΣΑΛΑ

 - 

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΦΑΡΣΑΛΑ

Επικοινωνία με την Επιχείρηση

Τρόπος Επικοινωνίας
Υποβολή
Ανοιχτό

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  08:00 - 21:00
 • Τρίτη
  08:00 - 21:00
 • Τετάρτη
  08:00 - 21:00
 • Πέμπτη
  08:00 - 21:00
 • Παρασκευή
  08:00 - 21:00
 • Σάββατο
  08:00 - 21:00
 • Κυριακή
  ----