Η NASIS FROST M.IKE  δραστηριοποιείται στην εμπορία ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού. 

«Ποιότητα» για την εταιρεία σημαίνει σεβασμός στον πελάτη και εξυπηρέτηση των αναγκών του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου η εταιρεία δεσμεύεται για:

 • συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις
 • συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας 
 • την πλήρη, άμεση και συστηματική κάλυψη των αναγκών των πελατών της.
 • την υψηλή ποιότητα των προϊόντων.
 • την υποστήριξη και την παροχή όλων των σχετικών οδηγιών στους πελάτες.
 • την πρόληψη ή και την άμεση αντιμετώπιση πιθανών λαθών.
 • τη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της NASIS FROST M.IKE:

 • Καθιερώνει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, τους οποίους παρακολουθεί στενά μέσω των ανασκοπήσεων της διοίκησης. 
 • Έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 9001:2015. 
 • Αναγνωρίζει και παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε υλικοτεχνικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστεί η  ομαλή, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της.
 • Προάγει την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της.
 • Παρακολουθεί και μετρά αδιάλειπτα τις κρίσιμες παραμέτρους και τις διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται ποιότητα και ασφάλεια εγκαταστάσεων, υπηρεσιών και προσωπικού.
 • Προσπαθεί να επιτύχει την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών, των διεργασιών της και του Συστήματος Διαχείρισης.
 • Διαθέτει στελέχη με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία και επενδύει στη συνεχή τους ενημέρωση και εκπαίδευση, ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
 • Επανεξετάζει την πολιτική ποιότητας συστηματικά ως προς την καταλληλότητα της.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η Διοίκηση της NASIS FROST M.IKE αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο, σέβεται τον πελάτη και το κοινωνικό σύνολο.

Η διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται για την υλοποίηση της παρούσας πολιτικής ποιότητας.

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΑΙΓΑΛΕΩ

 - 

ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΓΑΛΕΩ

 - 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ

 - 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ

 - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ

 - 

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΙΓΑΛΕΩ

 - 

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ

 - 

ΠΟΡΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ

 - 

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

 - 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

 - 

ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

 - 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

 - 

ΦΡΕΟΝ FREON ΑΙΓΑΛΕΩ

 - 

ΨΥΚΤΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ ΑΙΓΑΛΕΩ

 - 

ΨΥΚΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩ

 - 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΑΘΗΝΑ

 - 

ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ

 - 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ

 - 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑ

 - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΘΗΝΑ

 - 

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΘΗΝΑ

 - 

ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

 - 

ΠΟΡΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΘΗΝΑ

 - 

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΑΘΗΝΑ

 - 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ

 - 

ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ

 - 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ

Επικοινωνία με την Επιχείρηση

Τρόπος Επικοινωνίας
Υποβολή

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  09:00 - 17:00
 • Τρίτη
  09:00 - 17:00
 • Τετάρτη
  09:00 - 17:00
 • Πέμπτη
  09:00 - 17:00
 • Παρασκευή
  09:00 - 17:00
 • Σάββατο
  09:00 - 14:00
 • Κυριακή
  ----