Η κατασκευαστική εταιρεία Pagonis Constructions στην οδό Καρπάθου 18  στον Πειραιά, δραστηριοποιείται κυρίως στα Νότια προάστια και αναλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη έργων, αρχιτεκτονικές και μηχανολογικές μελέτες, έκδοση οικοδομικών αδειών και ενεργειακών πιστοποιητικών και στατικές μελέτες. Προσφέρει με χαρά όλες τις υπηρεσίες αρχιτέκτονα και πολιτικού  μηχανικού. 

 

 

Χάρτης

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 - 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 - 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 - 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 - 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 - 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 - 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 - 

ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 - 

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 - 

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

 - 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

 - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

 - 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

 - 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

 - 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

 - 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

 - 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Επικοινωνία με την Επιχείρηση

Τρόπος Επικοινωνίας
Υποβολή

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  ----
 • Τρίτη
  ----
 • Τετάρτη
  ----
 • Πέμπτη
  ----
 • Παρασκευή
  ----
 • Σάββατο
  ----
 • Κυριακή
  ----