Το λογιστικό γραφείος Πανίδης Παύλος αναλαμβάνει τα λογιστικά ιδιωτών και επιχειρήσεων με έδρα στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καλύπτει πλήρως το φάσμα το λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών με δραστηριότητα σε όλη την Θεσσαλονίκη.

Υπηρεσίες:

 • Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες - Εργατικά - Ασφαλιστικά - Συνταξιδιοτικά - Ασφάλειες - Επιδοτήσεις - Φορολογικοί - Κάτοικοι Εξωτερικού
 • Λογιστική, φοροτεχνική κάλυψη εργατική και ασφαλιστική υποστήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών
 • Οργάνωση επιχειρήσεων – εταιρειών
 • Παρακολούθηση (ενημέρωση, τήρηση) βιβλίων β’ και γ’ κατηγορίας
 • Δηλώσεις Φ.Π.Α intrastat, listing
 • Φορολογία εισοδήματος, φυσικών & νομικών προσώπων - Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων
 • Χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του taxisnet
 • Κ.Φ.Α.Σ. (Κώδικας Φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών)
 • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών
 • Ασφάλιση προσωπικού. Υποβολή ΑΠΔ κοινών και οικοδομοτεχνικών επιχειρήσεων
 • Ασφαλιστικά ταμεία
 • Εργατικά (Προσλήψεις, συμβάσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης εργαζομένων, προγράμματα ωρών εργασίας)
 • Επιχειρηματικές συμβουλές & οργάνωση επιχειρήσεων.
 • Συνταξιοδοτικά
 • Φορολογικές δηλώσεις
 • Α.Π.Δ.
 • Ι.Κ.Α.
 • Απλογραφικά - Διπλογραφικά βιβλία
 • Λογιστικά γραφεία Θεσσαλονίκη
 • Συνεργασία με συμβολαιογράφο - Δικηγορικό γραφείο
 • Ρύθμιση οφειλών σε ΔΟΥ & ασφαλιστικά ταμεία
 • Έναρξη- Μεταβολή - Διάλυση επιχειρήσεων
 • Εταιρικά καταστατικά
 • Ρυθμίσεις οφειλών
 • Διακοπή επιχείρησης
 • Καταστατικά
 • Δηλώσεις Πόθεν Έσχες
 • Τροποποιήσεις εταιρειών
 • Απογραφή εργοδότη
 • Απλογραφικά βιβλία
 • Διπλογραφικά βιβλία
 • Δηλώσεις ακινήτων
 • Βιβλία Γ' κατηγορίας
 • Έλεγχοι ΙΚΑ - ΔΟΥ
 • ΕΝΦΙΑ
 • Ανάλωση κεφαλαίου
 • Ε9 - Α21
 • Επιδόματα τέκνων
 • Αιτήσεις πετρελαίου
 • Κοινωνικά επιδόματα
 • Επιδόματα ενοικίου
 • Επιδόματα ανεργίας-Ανανέωση κάρτα ανεργίας
 • Προγράμματα ΟΑΕΔ
 • Αιτήσεις κοινωνικού τουρισμού-Τουρισμού για όλους
 • Συμφωνητικά
 • Κάτοικοι εξωτερικού-Φορολογική εκπροσώπηση
 • Μισθωτήρια
 • Ηλεκτρονική εγγραφή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Αιτήσεις κτηματολογίου
 • Ατομικές επιχειρήσεις-Ο.Ε.- Ε.Ε.- Ι.Κ.Ε.- Ε.Π.Ε- Α.Ε.
 • Φορολογικές – Ασφαλιστικές Ενημερότητες

Χάρτης

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 - 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 - 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 - 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 - 

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 - 

ΕΝΑΡΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 - 

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 - 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 - 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 - 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 - 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 - 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 - 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 - 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 - 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΙΚΑ ΔΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 - 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 - 

Επικοινωνία με την Επιχείρηση

Τρόπος Επικοινωνίας
Υποβολή

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  ----
 • Τρίτη
  ----
 • Τετάρτη
  ----
 • Πέμπτη
  ----
 • Παρασκευή
  ----
 • Σάββατο
  ----
 • Κυριακή
  ----