Στο κατάστημα Πασχάλης Κωνσταντίνος στη Χώρα της Σκιάθου, αναλαμβάνουην παντός είδους χωματουργικές εργασίες, εκσκαφές, εκβραχισμούς, κατεδαφίσεις, καθαρισμό οικοπέδων, καθώς και υπόγεια δίκτυα, εμπόριο και  προμήθεια νερού.

 

Χάρτης

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΙΑΘΟΣ

 - 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΚΙΑΘΟΣ

 - 

ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ ΣΚΙΑΘΟΣ

 - 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ

 - 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΚΙΑΘΟΣ

 - 

ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΚΙΑΘΟΣ

 - 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΕΡΟΥ ΣΚΙΑΘΟΣ

 - 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΚΙΑΘΟΣ

Επικοινωνία με την Επιχείρηση

Τρόπος Επικοινωνίας
Υποβολή

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  ----
 • Τρίτη
  ----
 • Τετάρτη
  ----
 • Πέμπτη
  ----
 • Παρασκευή
  ----
 • Σάββατο
  ----
 • Κυριακή
  ----