Στο πλαίσιο των συνεχόμενων αλλαγών σε φορολογική και εργατική νομοθεσία, σας παρέχουμε έγκυρη φοροτεχνική υποστήριξη με τις παρακάτω υπηρεσίες:

Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή όλων των δηλώσεων ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, εισοδήματος φυσικών – νομικών προσώπων, VIES, Intrastat, ΦΜΥ, συγκεντρωτικών καταστάσεων.

Πληροφόρηση - Συμβουλές - φορολογική υποστήριξη

Εξειδίκευση σε θέματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού- ακινήτων

Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση

Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές – Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών

Κατάρτιση ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων

Παρακολούθηση και ενημέρωση μισθοδοσίας σύμφωνα με τις τελευταίες διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας, με ηλεκτρονικές υποβολές ΑΠΔ στο ΙΚΑ

Έκδοση μισθοδοσίας

Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων ΟΑΕΔ και επιθεώρησης εργασίας

Ηλεκτρονική βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, όταν δεν υπάρχουν οφειλές

Χάρτης

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

 - 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

 - 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

 - 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

 - 

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

 - 

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

 - 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

 - 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

 - 

ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

 - 

ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

 - 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

 - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ

 - 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΙΛΚΙΣ

 - 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΙΛΚΙΣ

 - 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ

 - 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

 - 

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

 - 

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΛΚΙΣ

 - 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΙΛΚΙΣ

 - 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΙΛΚΙΣ

 - 

ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

 - 

ΕΚΔΟΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

 - 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΙΛΚΙΣ

 - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΚΙΣ

Επικοινωνία με την Επιχείρηση

Τρόπος Επικοινωνίας
Υποβολή

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  ----
 • Τρίτη
  ----
 • Τετάρτη
  ----
 • Πέμπτη
  ----
 • Παρασκευή
  ----
 • Σάββατο
  ----
 • Κυριακή
  ----