Στο Κέντρο Φυσικοθεραπείας Physiof ανταποκρινόμαστε με συνέπεια, ευθύνη και αξιοπιστία στις διαρκώς αυξανόμενες θεραπευτικές απαιτήσεις του ασθενή και του συνεργάτη ιατρού, προσαρμοσμένοι με ταχύτητα στις συνεχώς εξελισσόμενες τεχνικές της φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης.

Τι είναι η Φυσικοθεραπεία;

Η Φυσιοθεραπεία ή Φυσικοθεραπεία (ο σωστός όρος είναι φυσικοθεραπεία διότι αποτελεί τη θεραπεία με φυσικά μέσα) είναι το σύνολο των μεθόδων που χρησιμοποιούνται απο τον πτυχιούχο φυσικοθεραπευτή, ο οποίος αποτελεί τον εξειδικευμένο επαγγελματία, με στόχο την θεραπεία και τον περιορισμό συμπτωμάτων ασθενειών και παθολογικών καταστάσεων που είναι συνδεδεμένες με προβλήματα κινητικά.

Οι τομείς στους οποίους η φυσικοθεραπεία εφαρμόζεται είναι στην αποκατάσταση νευρολογικών παθήσεων, σε παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, σε καρδιαγγειακές και αναπνευστικές νόσους.

Η αναφορά στον όρο φυσικοθεραπεία δε σημαίνει ότι θεραπεύεται η πάθηση αλλά πιο σωστά επιχειρείται η προσπάθεια επανεκπαίδευσης των φυσιολογικών κινητικών προτύπων τα οποία έχουν χαθεί εξαιτίας κάποιας διαταραχής.

Οι τεχνικές της φυσικοθεραπείας

Οι φυσικοθεραπευτικές τεχνικές διαχωρίζονται σε παθητικές και ενεργητικές.

Η θεραπευτική προσέγγιση θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο θεραπευτή.

Οι εξειδικεύσεις δίνονται μετά το τέλος των βασικών σπουδών από σεμινάρια εκ των οποίων τα πιο διαδεδομένα είναι η NDT/Bobath, η PNF και η Manual Therapy.

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 - 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΑΘΗΝΑ

 - 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΑΜΦΙΑΛΗ

 - 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑ

 - 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

 - 

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

 - 

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

 - 

ΔΙΑΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

 - 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ TECAR ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

 - 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

 - 

ΗΛΕΚΤΡΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

 - 

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

 - 

ΟΣΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

 - 

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

 - 

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

 - 

ΟΣΦΥΟΙΣΧΙΑΛΓΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

 - 

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

 - 

ΧΟΝΔΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

 - 

ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

 - 

ΠΟΝΟΣ ΣΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

 - 

ΠΟΝΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

 - 

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 - 

ΔΙΑΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 - 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ TECAR ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 - 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 - 

ΗΛΕΚΤΡΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 - 

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 - 

ΟΣΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 - 

ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 - 

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 - 

ΟΣΦΥΟΙΣΧΙΑΛΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 - 

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 - 

ΧΟΝΔΡΟΠΑΘΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 - 

ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 - 

ΠΟΝΟΣ ΣΤΑ ΓΟΝΑΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 - 

ΠΟΝΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Επικοινωνία με την Επιχείρηση

Τρόπος Επικοινωνίας
Υποβολή

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  ----
 • Τρίτη
  ----
 • Τετάρτη
  ----
 • Πέμπτη
  ----
 • Παρασκευή
  ----
 • Σάββατο
  ----
 • Κυριακή
  ----