Η εταιρεία ΠΡΟ-ΣΥ-ΚΑ δραστηριοποιείται στους καθαρισμούς κτιρίων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

 Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1994 από ανθρώπους που γνωρίζουν τη δουλειά, επένδυσαν χρήμα, αφιέρωσαν χρόνο και κατέβαλαν πολλές προσπάθειες για να έχουν τη δυνατότητα σήμερα να προσφέρουν αξιόπιστες και ποιοτικές υπηρεσίες στο χώρο της καθαριότητας.

Έδρα της εταιρείας είναι τα Ιωάννινα και η οδός 28ης Οκτωβρίου  αριθμός 9. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους καθαρισμούς κτιρίων, (νοσοκομεία, συνεδριακούς και εκθεσιακούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τράπεζες, super markets, εμπορικά κέντρα, βιομηχανικούς και βιοτεχνικούς χώρους, οργανισμούς, σχολεία, θέατρα, κινηματογράφους, λέσχες κ.λ.π.) και σε άλλους τομείς καθαρισμού όπως καθαρισμοί μοκετών, ταπήτων, υαλοπινάκων κ.λ.π., αλλά και στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρων (Security) και στη παροχή υπηρεσιών εστίασης – τραπεζοκομίας.

Ο άρτιος μηχανολογικός εξοπλισμός μαζί με την εμπειρία, εγγυώνται απόλυτα την εκτέλεση όλων των εργασιών καθαρισμού με τελειότητα. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί η εταιρεία είναι τα καλύτερα της Ευρωπαϊκής και εγχώριας αγοράς, με όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την άρτια αποδοτικότητά τους. Ο δε χειρισμός τους γίνεται από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.

Επίσης τα υλικά που χρησιμοποιεί η εταιρεία έχουν όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη χρησιμοποίησή τους και δεν δημιουργούν προβλήματα και ανεπιθύμητες καταστάσεις στο περιβάλλον.

Ένα τηλεφώνημα αρκεί για να έλθει στο χώρο ο ειδικός που θα συζητήσει μαζί σας τις ανάγκες σας και θα τις καταγράψει. Θα προβεί στην καταμέτρηση του χώρου και χωρίς καθυστέρηση θα λάβετε αναλυτική προσφορά, βασισμένη σε υψηλές προδιαγραφές καθαριότητος, που θα ταιριάζει στα δικά σας κριτήρια και το δικό σας προϋπολογισμό.

Η Ασφαλής και υπεύθυνη εξυπηρέτηση βασίζεται στην άριστη και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, που αφορά τη χρήση των προϊόντων και των μηχανημάτων καθαρισμού.

Τα έργα της ελέγχονται σε μόνιμη βάση από τους υπεύθυνους έργων και τον επόπτη έργων, με σκοπό να διασφαλισθεί την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το προσωπικό που απασχολείται στα διάφορα έργα έχει επιλεγεί προσεκτικά, έχει εκπαιδευτεί, είναι ασφαλισμένο και ξεχωρίζει από την ωραία υπηρεσιακή ενδυμασία, την ευγένεια και την εχεμύθειά του.

Η εταιρεία θεωρώντας την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών σαν βασικό “εργαλείο” ανταγωνισμού και επιθυμώντας να προσφέρει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας και πιστότητας υπηρεσίες, έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 HACCP, ISO 22000, ISO 18001:2007.

Το Σύστημα Ποιότητας της εταιρείας αναμορφώνεται με βάση το νέο πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008, παρουσιάζεται και αναλύεται στο παρόν εγχειρίδιο και αφορά τις εξής δραστηριότητες:

 • Προμήθεια κατάλληλων και ποιοτικών υλικών.
 • Επιλογή έμπειρου προσωπικού, το οποίο εκπαιδεύεται συνεχώς.
 • Παροχή υπηρεσιών, κάτω από πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες.
 • Μετρήσεις, έλεγχοι, ανάλυση και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.
 • Υποστήριξη των παρεχομένων υπηρεσιών μετά την πώληση.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι σύμφωνο με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και ακολουθεί τις όποιες αλλαγές του προτύπου σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η πλήρης ανάλυση και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της εταιρείας, σε συνδυασμό με την υποστήριξη των παρεχομένων υπηρεσιών, είναι στοιχεία με τα οποία η επιχείρηση δημιουργεί ένα συνεχώς διευρυνόμενο σύνολο ικανοποιημένων πελατών. Η επιχείρηση εκφράζει την αμέριστη υποστήριξή της σ’ όλο αυτό το σύνολο των πελατών της που την εμπιστεύεται.

Χάρτης

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 - 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 - 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 - 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 - 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 - 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 - 

ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 - 

ΦΥΛΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 - 

ΦΥΛΑΞΗ ΟΙΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Επικοινωνία με την Επιχείρηση

Τρόπος Επικοινωνίας
Υποβολή
Κλειστό

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  08:00 - 17:00
 • Τρίτη
  08:00 - 17:00
 • Τετάρτη
  08:00 - 17:00
 • Πέμπτη
  08:00 - 17:00
 • Παρασκευή
  08:00 - 17:00
 • Σάββατο
  08:00 - 15:00
 • Κυριακή
  ----