Η SCRAP PAITERIS έχει ως σκοπό λειτουργίας την ανακύκλωση πάσης φύσεως μεταλλικών απορριμμάτων (παλαιών σιδήρων & μετάλλων), την συλλογή & μεταφορά χρησιμοποιημένων στηλών και συσσωρευτών (μπαταρίες) καθώς και την ανακύκλωση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζώης.

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΔΡΑΜΑ

 - 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΔΡΑΜΑ

 - 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΡΑΜΑ

 - 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΔΡΑΜΑ

 - 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΔΡΑΜΑ

 - 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΡΑΜΑ

 - 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΡΑΜΑ

 - 

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΡΑΜΑ

 - 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΡΑΜΑ

 - 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΡΑΜΑ

 - 

SCRAP ΔΡΑΜΑ

 - 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΔΡΑΜΑ

 - 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΙΑ ΣΙΔΕΡΑ ΔΡΑΜΑ

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  ----
 • Τρίτη
  ----
 • Τετάρτη
  ----
 • Πέμπτη
  ----
 • Παρασκευή
  ----
 • Σάββατο
  ----
 • Κυριακή
  ----