Η επιχείρηση μας εδρεύει στην Κορόπη, Μαγνησίας και αναλαμβάνει χωματουργικές εργασίες στον Βόλο και τις γύρω περιοχές όπως Μηλιές, Καλά Νερά, Πινακάτες, Νεοχώρι, Αφέτες, Άφυσσος κ.τ.λ.

Υπηρεσίες:

 • Εκσκαφές
 • Εκβραχισμοί
 • Κατεδαφίσεις
 • Επιχωματώσεις
 • Καθαρισμός οικοπέδων

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΡΟΠΗ ΜΗΛΙΕΣ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΦΕΤΕΣ ΑΦΥΣΣΟΣ ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

 - 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΟΡΟΠΗ ΜΗΛΙΕΣ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΦΕΤΕΣ ΑΦΥΣΣΟΣ ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

 - 

ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ ΚΟΡΟΠΗ ΜΗΛΙΕΣ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΦΕΤΕΣ ΑΦΥΣΣΟΣ ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

 - 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΟΡΟΠΗ ΜΗΛΙΕΣ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΦΕΤΕΣ ΑΦΥΣΣΟΣ ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

 - 

ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ ΚΟΡΟΠΗ ΜΗΛΙΕΣ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΦΕΤΕΣ ΑΦΥΣΣΟΣ ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

 - 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΟΡΟΠΗ ΜΗΛΙΕΣ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΦΕΤΕΣ ΑΦΥΣΣΟΣ ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Επικοινωνία με την Επιχείρηση

Τρόπος Επικοινωνίας
Υποβολή

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  ----
 • Τρίτη
  ----
 • Τετάρτη
  ----
 • Πέμπτη
  ----
 • Παρασκευή
  ----
 • Σάββατο
  ----
 • Κυριακή
  ----