Από τον Μάϊο του 2001, η Τεχνική Εταιρεία Κοτρώτσιου λειτουργεί με την σημερινή νομική της μορφή και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε.». Μέλη της εταιρείας είναι ο Κοτρώτσιος Αντώνιος,Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων, Κοτρώτσιου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών και Κοτρώτσιου Ηράκλεια, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικος Α.Π.Θ.

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο 4οχλμ Π.Ο. Λάρισας-Τρικάλων και στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, συνολικού εμβαδού 4.000 m2, με γραφεία, αποθήκη και χώρο εργαστηρίου.

Στόχος της Εταιρείας είναι η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η συνεχής αναβάθμισή του μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων Δημόσιων ή Ιδιωτικών Φορέων, η παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου, η ενσωμάτωση νέων μεθόδων, τεχνολογιών και τεχνογνωσίας των κατασκευών με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών.

Αντικείμενο της Εταιρείας αποτελεί η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως Δημόσιων ή Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων, κυρίως ηλεκτρομηχανολογικών.

Χάρτης

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

 - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΙΣΑ

 - 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΙΣΑ

 - 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑ

 - 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΑΡΙΣΑ

 - 

ΦΩΤΙΣΜΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ

 - 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΛΑΡΙΣΑ

 - 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΡΙΣΑ

Επικοινωνία με την Επιχείρηση

Τρόπος Επικοινωνίας
Υποβολή
Ανοιχτό

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  08:00 - 15:00
 • Τρίτη
  08:00 - 15:00
 • Τετάρτη
  08:00 - 15:00
 • Πέμπτη
  08:00 - 15:00
 • Παρασκευή
  08:00 - 15:00
 • Σάββατο
  ----
 • Κυριακή
  ----