Η επιχείρηση του Αλέξανδρου Μαυρόπετρου δραστηριοποιείται δυναμικά με ιδιόκτητα φορτηγά, μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό στην Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση δομικών στοιχείων (μπετόν, πέτρα, τούβλο) καθώς επίσης και στις χωματουργικές εργασίες.
Η εμπειρία που διαθέτει και η συνεχής επένδυση σε εξοπλισμό τελευταίας γενιάς, της δίνει την δυνατότητα να είναι ευέλικτη, ανταγωνιστική και αποτελεσματική στις εργασίες που αναλαμβάνει.
Η εκτέλεση πλήθους ιδιωτικών και δημόσιων έργων μας έχει δώσει την απαραίτητη εμπειρία και γνώση έτσι ώστε να επιλέγουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό για την κάθε περίπτωση και να εργαζόμαστε έντεχνα, με μεθοδικότητα, ταχύτητα, συνέπεια και στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.
Φιλοσοφία και παράλληλα στόχος μας είναι με το πέρας του κάθε έργου, ανεξάρτητα του μεγέθους αυτού, να έχουμε ακόμα έναν πλήρως ικανοποιημένο πελάτη.

Μερικοί από τους λόγους που θα μας επιλέξετε είναι:
 • Ο επαγγελματισμός μας ως προς την εντιμότητα, τη συνέπεια, και τον στόχο μας στο να δώσουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.
 • Επενδύουμε συνεχώς σε προσωπικό, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμό και προτεραιότητα μας είναι να ολοκληρώνουμε το κάθε έργο έντεχνα με ασφάλεια και ταχύτητα.
 • Αγαπάμε τη δουλειά μας και είμαστε αφοσιωμένοι 100% σε αυτό που αναλαμβάνουμε.
 • Ο συνδυασμός των δύο δραστηριοτήτων μας με τον ιδιόκτητο εξοπλισμό μας, μας κάνει ευέλικτους, αποτελεσματικούς και πολύ ανταγωνιστικούς κάτι το οποίο μας κάνει να ξεχωρίζουμε.
Υπηρεσίες:
 • Χωματουργικά έργα
 • Χωματουργικές εργασίες
 • Εργολαβίες
 • Εκσκαφές
 • Κατεδαφίσεις
 • Εκβραχισμοί
 • Αδιατάρακτη κοπή
 • Διάτρηση μπετόν
 • Εργασίες θεμελιώσεων
 • Καθαρισμός οικοπέδων
 • Έργα οδοποιίας

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΙΟΣ

 - 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΙΟΣ

 - 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΙΟΣ

 - 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΧΙΟΣ

 - 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΙΟΣ

 - 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΧΙΟΣ

 - 

ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ ΧΙΟΣ

 - 

ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ ΧΙΟΣ

 - 

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΠΕΤΟΝ ΧΙΟΣ

 - 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΧΙΟΣ

 - 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΧΙΟΣ

 - 

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΧΙΟΣ

Επικοινωνία με την Επιχείρηση

Τρόπος Επικοινωνίας
Υποβολή

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  ----
 • Τρίτη
  ----
 • Τετάρτη
  ----
 • Πέμπτη
  ----
 • Παρασκευή
  ----
 • Σάββατο
  ----
 • Κυριακή
  ----