Δραστηριοποιούμαστε στο χώρο της οικοδομής από το 1991. Το Τεχνικό Γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση Αδειών Δόμησης, σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων, έκδοση Βεβαιώσεων Μεταβίβασης, Ρύθμιση Αυθαιρέτων.

Υποστηρίζεται από επιστήμονες συνεργάτες (Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, Τοπογράφοι), που διασφαλίζουν την σύνταξη άρτιων μελετών.

Στον τομέα της κατασκευής αναλαμβάνει την ανέγερση, επισκευή-αναπαλαίωση κτηρίων και συνεργάζεται με εξειδικευμένα συνεργεία με τα οποία διασφαλίζεται η ποιότητα της κατασκευής.

Στόχος του γραφείου μας είναι, ανεξάρτητα από το είδος και το μέγεθος κάθε έργου που αναλαμβάνουμε, στο τέλος της συνεργασίας ο πελάτης να είναι απόλυτα καλυμμένος και ικανοποιημένος.

Video

Υπηρεσίες/Λέξεις κλειδιά

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΘΗΡΑ

 - 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΥΘΗΡΑ

 - 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΥΘΗΡΑ

 - 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΥΘΗΡΑ

 - 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΥΘΗΡΑ

 - 

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΚΥΘΗΡΑ

 - 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΥΘΗΡΑ

 - 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

 - 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΘΗΡΑ

 - 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΥΘΗΡΑ

 - 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΥΘΗΡΑ

 - 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΣ

 - 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

 - 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΤΑΜΟΣ

 - 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΤΑΜΟΣ

 - 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

 - 

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

 - 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΤΑΜΟΣ

 - 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΤΑΜΟΣ

 - 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

 - 

ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

 - 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

Επικοινωνία με την Επιχείρηση

Τρόπος Επικοινωνίας
Υποβολή
Κλειστό

Ώρες Λειτουργίας

 • Δευτέρα
  09:30 - 16:00
 • Τρίτη
  09:30 - 16:00
 • Τετάρτη
  09:30 - 16:00
 • Πέμπτη
  09:30 - 16:00
 • Παρασκευή
  09:30 - 16:00
 • Σάββατο
  10:00 - 14:00
 • Κυριακή
  10:00 - 14:00