ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ - ΑΓΓΕΛΙΕΣ


Απασχόληση: Full Time 
Πόλη: Αθήνα
Ελάχιστο Απαραίτητο Επίπεδο Σπουδών: Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η εταιρεία Elepod.gr προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες, με σκοπό την καλύτερη προβολή και προώθηση επιχειρήσεων, ζητά να προσλάβει Σύμβουλους Τηλεφωνικών Πωλήσεων, για τα γραφεία της στο κέντρο της Αθήνας.

Αντικείμενο

·         Η θέση αφορά την προώθηση των υπηρεσιών της εταιρείας σε επιχειρήσεις 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απολυτήριο Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
 • Ευχέρεια στην χρήση Η/Υ
 • Προϋπηρεσία στις πωλήσεις θα εκτιμηθεί (όχι απαραίτητη)
 • Υπευθυνότητα
 • Ομαδική σκέψη
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Παροχές

 • Εύκολη πρόσβαση στην εταιρεία (δίπλα σε μετρό, τρένο και λεωφορεία)
 • Σταθερό μισθό
 • Ασφάλιση και σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Υψηλά Bonus παραγωγικότητας 
 • Ευέλικτο ωράριο (ιδανικό για φοιτητές)
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Απασχόληση: Part Time Απογευματινή
Πόλη: Αθήνα
Ελάχιστο Απαραίτητο Επίπεδο Σπουδών: Γενικό Λύκειο

Περιγραφή

Η εταιρεία Elepod.gr προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες, με σκοπό την καλύτερη προβολή και προώθηση επιχειρήσεων, ζητά να προσλάβει Σύμβουλους Τηλεφωνικών Πωλήσεων part time απογευματινής απασχόλησης, για τα γραφεία της στο κέντρο της Αθήνας.

Αντικείμενο

 • Η θέση αφορά την προώθηση των υπηρεσιών της εταιρείας σε επιχειρήσεις 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απολυτήριο Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
 • Ευχέρεια στην χρήση Η/Υ
 • Προϋπηρεσία στις πωλήσεις θα εκτιμηθεί (όχι απαραίτητη)
 • Υπευθυνότητα
 • Ομαδική σκέψη
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Παροχές

 • Εύκολη πρόσβαση στην εταιρεία (δίπλα σε μετρό, τρένο και λεωφορεία)
 • Σταθερό μισθό
 • Ασφάλιση και σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Υψηλά Bonus παραγωγικότητας 
 • Ευέλικτο ωράριο 
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας